The Big Short

2006-2007 satsade en grupp investerare på den amerikanska bolånemarknaden. Snart upptäcker de hur bristfällig och korrupt denna marknad är.

The+Big+Short
Director:
Adam McKay
Writer:
Adam McKay, Charles Randolph
Release Date:
2015-12-11
Run Time:
131m
Tagline:
This is a true story.
Genres:
Comedy Drama
The+Big+Short
Related Movies To

The Big Short

Reviews for

The Big Short