Yellowstone

Följ familjen Dutton i deras våldsamma värld, som kontrollerar den största angränsande ranchen i USA. Ranchen styrs av patriarken John Dutton, som försvarar familjen sin egendom mot ständiga attacker från markutvecklare, en indisk reservation och Amerikas första nationalpark.

Creator:
John Linson, Taylor Sheridan
Fist Air Date:
2018-06-20
Episode Runtime:
42m
Production Companies:
101 Studios
Genres:
Drama Western
Related Shows To

Yellowstone

Reviews for

Yellowstone